Çevre Politikamız

Azim Çorap olarak gelişmelere açık olan yönetim kültürümüz ile gerçekleştirdiğimiz üretimin çevre ile dost bir üretim olması için üzerimize düşeni özenle yapmaktayız. Çevrenin bugün için değil yarın içinde korunmasını sağlamak amacıyla çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile ortak yürüttüğümüz tüm faaliyetler firmamızın Çevre Politikası’nın bütününü teşkil eder.
• Çevre ile ilgili ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyacağız.
• Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince, ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip değerlendireceğiz.
• Enerji ve su gibi doğal kaynak kullanımının hava. su ve toprak özelliklerinin sürekli olarak izlenmesi ve korunması için gerekli önlemleri alacağız.
• Proaktif bir yaklaşımla kirliliği oluşumundan önce kaynağında önlemeye yönelik sistemler geliştireceğiz.
• Tasarım, üretim ve kullanım aşamalarında olumsuz çevresel etkileri azaltacak malzeme ve teknolojileri seçeceğiz ve bu faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacağız.
• Çevre ile ilgili acil durum ve riskleri belirleyecek ve azaltacak tedbirleri alacağız.
• Çevre Politikamızın çalışmalarımız tarafından etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimi ve kaynakları sağlayacağız.
Azim Çorap olarak oluşturduğumuz bu politika, müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza duyurulacaktır. Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık olacaktır.